Kvinnobrott utreds långsamt

Det tar lång tid för polisen i Uppsala län att utreda brott mot kvinnor. Förra året dröjde det i genomsnitt 55 dagar från det att anmälan gjordes till att ärendet lämnades över till åklagaren, det visar statistik från rikspolisstyrelsen som SvD tagit del av.

Av landets 21 län hamnar Uppsala län på en tionde plats när det gäller långa utredningstider. Kortast utredningstider -35 dagar -har Örebro län.