Akademiker startar arbetsförmedling

Akademikerfacken Civilekonomerna, Jusek och Naturvetareförbundet startar egen arbetsförmedling tillsammans med bemanningsföretaget Manpower och försäkringsbolaget Salus ansvar. Tidigare har Civilingenjörsförbundet gjort samma sak.

Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, klarar inte sin uppgift när det gäller arbetsmarknaden för akademiker, skriver företrädare för fackförbunden på Göteborgs-Postens debattsida.

”Om inte Arbetsförmedlingen och Ams blir effektivare, är det dags att se över hela verksamheten och pröva vilka uppgifter som kan göras bättre av andra aktörer”, skriver de.

Under våren kommer omkring 350 akademiker att erbjudas ett program innehållande bland annat karriärplanering och intervjuträning. Projektet ska utvärderas under hösten och slår det väl ut kommer jobbförmedlingarna att starta i full skala som service för förbundens cirka 250 000 medlemmar. (TT)