Svårare att nå vårdcentraler med telefon

Det har blivit allt svårare att få tag på vårdcentralerna i länet. Förra året besvarades bara 68 procent av samtalen inom tre minuter, 2004 var siffran 79 procent. Dessutom har andelen samtal som faktiskt besvaras av en riktig person minskat.