Svårt att nå husläkare i Håbo och Enköping

I Håbo och Enköping är det svårast att nå sin husläkare om man jämför med resten av länet. Det är hälso-och sjukvårdstyrelsen som har mätt hur många samtal till husläkarmottagningarna i länet som besvaras.

Klart sämst resultat har Håbo och Enköping där 41% av samtalen besvaras, vilket kan jämföras med 69% för alla länets husläkarmottagningar. Det skriver Enköpingsposten