Sista dagen för omstridd länspolismästare

I dag är sista dagen på jobbet för Uppsalas omstridde länspolismästare Göran Lindberg. Därmed är det slut på nio år som kantats av konflikter mellan länspolismästaren och hans personal.

Ja, efter att Göran Lindberg tillträdde som länspolismästare 1997 dröjde det inte länge innan det uppstod missnöje med hur han ledde verksamheten. Och två år senare hade missnöjet blivit så stort att hälften av länets polisstyrka, 197 poliser, i en gemensam annons i Upsala Nya Tidning gick ut och sökte nytt jobb, en händelse som blev uppmärksammad också i riksnyheterna.
- Nästan hälften av dom fyrahundra poliserna i Uppsala län annonserar idag efter nya jobb i en tidningsannons.

Palavern fortsatte året efter när Lindberg, trots protester från fack och personal, genomförde sin nya närpolisorganisation och samtidigt dessutom avskaffade den centrala utryckningsstyrkan. Vid akuta händelser skulle utryckning i fortsättningen ske, inte från polisstationen utan från närpolisstationerna. Det här kommer aldrig att fungera, varnade fack och personal, men Lindberg vägrade lyssna. Bara några månader senare tvingades han kapitulera och återinföra den centrala utryckningen, och successivt avvecklades sen det mesta av hela närpolisorganisationen, och bara lokalkontoren i respektive kommun behölls. Lindberg fick också kritik för att hans utlovade satsning på poliser till Gottsunda inte hölls.

- Jag tycker att Göran Lindberg lovar mer än han kan hålla.

Och Lindberg själv tvingades den gången erkänna att han inte visste hur många poliser som verkligen hade rekryterats till Gottsunda.

- Exakt hur tillsättningarna ser ut just nu det har jag inte klart för mig.

Men till det som Göran Lindberg lyckats med under sina nio år är att skaffa fram pengar. Han har lyckats utöka tilldelningen till länet, vilket gjort att personalstyrkan kunnat byggas ut. Och han lyckades få loss pengar till bygget av det nya polishuset och snabbt genomföra det. Så bilden är långt ifrån entydig av den polismästare som i dag gör sista dan på jobbet, men en stormig färd har det varit.

Vem som blir ny länspolismästare är ännu inte klart.

reporter
marten.nilsson@sr.se