Kommunalråd kritiseras för dubbla jobb

Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta, moderaten Göran Nilsson, får nu kritik från oväntat håll. Folkpartiets gruppledare Catarina Winninge tycker att flera uppgifter i kommunen blivit eftersatta och att Göran Nilsson inte lyckats kombinera sitt åtagande som kommunalråd och VD för ett privat företag.

- Det är lätt att bli ofokuserad när han leder möten till exempel, han har ju alltid mobiltelefonen på vilket jag tycker är respektlöst mot oss andra fritidspolitiker.

Det normala i en kommun är att den politiska majoritetens kommunalråd jobbar heltid. Men moderaten Göran Nilsson i Knivsta har bara en 50% kommunalrådstjänst- därutöver är han VD för ett företag i Knivsta med en årlig omstättning på drygt 70 miljoner och ett tiotal anställda. Catarina Winninge, gruppledare för folkpartiet, som alltså styr kommunen tillsammans med moderaterna, menar att det här inte fungerar. 50% är alldeles för lite för det arbete som borde göras i en kommun, en kommun som dessutom är under uppbyggnad.

- Det handlar om kontakter internt i huset med tjänstemännen, för att ge riktlinjer från politiken. Det handlar om dom externa kontakterna som är med vårt samarbete med andra myndigheter och andra kommuner i länet.

Catarina Winnige menar också att Göran Nilssons engegamang som företagsVD är så pass omfattande att det gått ut över kommunalrådsjobbet. Hon hävdar att han under politiska sammanträden löser uppgifter som har med företaget att göra.

- Givetvis talar han om företagsangelägenheter under möten.

Göran Nilsson medger att de externa kontakterna med företag och myndigheter blivit eftersatta men uppgifterna om han använder politisk mötestid för företaget besvarar han så här.

- Det vet jag inte varifrån hon har fått. Jag jobbar 50% för kommunen och vad jag gör med resten av tiden det är min privata angelägenhet.

Folkpartiet och även socialdemokraterna menar nu att det är rimligt att kommunalrådet jobbar 100% för att hinna med allt. Göran Nilsson som nu senare i år kommer att sluta som VD tycker inte är nödvändigt: till skillnad från folkpartiets gruppledare anser han inte att det är nödvänigt med ett kommunalråd på heltid.

- Det är ju en ekonomisk fråga också.

reporter
jonas.alsgren@sr.se