Många utsätts för stalking

Närmare 10 procent av svenskarna har någon gång varit utsatta för så kallad stalking. Det handlar om allt från obehagliga telefonsamtal och grovt våld. De flesta som utsätts är kvinnor och det vanligaste är att den som förföljer är bekant med offret, det här visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.