HD tar upp diskriminering av juriststudenter

Högsta domstolen kommer att ta upp fallet med de två juriststudenter som anser att de diskriminerats av Uppsala universitetet.

I hovrätten fick de två studenterna 75 000 kronor i skadestånd eftersom de inte antagits till juristprogrammet, trots att de hade bättre meriter än några studenter som hade utländska föräldrar.

Men justitiekanslern JK, som företräder staten, anser inte att universitetet bedrev otillåten etnisk diskriminering.

Högsta domstolen ska nu slutgiltigt avgöra fallet.