Axfood förlorade tvist mot enköpingsbo

Svea hovrätt har nu avgjort tvisten mellan enköpingsbon Birgitta Borg och livsmedelskedjan Axfood som rör bygget av den nya Willysbutiken i Enköping

Axfood tvingas betala 5 miljoner i skadestånd till Birgitta Borg bland annat för uteblivna hyror för den lokal som man byggt om till Willysbutik.

Tvisten har pågått sedan 2004 och båda parter har stämt varandra för att kontraktet dem emellan inte uppfyllts.

När det gäller rättegångskostnaderna ska båda parter betala sina egna kostnader.