Få avslutar ingenjörsutbildning

Bara en minoritet av studenterna på civilingenjörsutbildningar i exempelvis Uppsala, klarar av studierna på utsatt tid.

Egentligen ska utbildningen ta 4,5 år, men det är bara 20% som klarar det på den tiden, visar en undersökming från högskoleverket. Efter 6,5 år är siffran 60%. En av huvudförklaringarna är enligt undersökningen att många hoppar av utbildningen tidigt.