LRF tonar ner fynd av galna-ko-sjukan

Som vi tidigare har berättat så misstänks en ko på en gård utanför Västerås bära på den fruktade galna-ko-sjukan, BSE. Men Sture Johansson, vice ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF i Mälardalen, hoppas att alla, liksom han själv, ska ta de här misstankarna om galna kosjukan med ro.

- Jag tycker inte att man ska förstora det här för mycket, för jag tror att när testet kommer tillbaka så kommer det att visa sig att det inte är något. Troligtvis är den här snabbtesten fel pga andra omständigheter, säger han.

De omständigheterna kan Sture Johansson inte uttala sig om eftersom han inte vet hur proverna gått till, det skulle kunna handla om att man låtit den testade hjärn-substansen ligga för länge och att det på så sätt blivit fel i proverna.