Skärpta kontroller efter influensalarm

Fågelinfluensan har kommit till Sverige. Det här innebär skärpta kontroller från länsstyrelsens sida av fågeluppfödare, och även hårdare hygienkrav runt omkring höns och andra tamfåglar.

Kjell Sjellin i Vattholma är ekologisk bonde med tusen kravmärkta värphöns. För att ens komma i närheten av hönshuset måste man idag ha skyddskläder.

- Vi använder skyddskläder, vi gör skobyten eller tvättar våra stövlar ordentligt innan vi går in där. Vi kan inte låta dig gå in där heller. Men du måste ändå ha på dig skyddskläder när du går på marken en bit ifrån hönshusen.

Skyddskläder, vindriktning och avstånd, jag det är bara tre av en mängd krav som Kjell Sjelin måste tänka på när han själv besöker sina höns. Kraven höjs ytterliggare ett snäpp när han har besökare.

Redan när influensan påträffades på den tyska ön Rügen
infördes skärpta regler för hönsuppfödare. Reglerna har inte ändrats efter gårdagens upptäckt av fågelinfluensan i två fåglar från Oskarshamn.

De regler som infördes för två veckor sedan anses vara hårda nog. Det som är nytt är att Länsstyrelsen vill att alla uppfödare i länet hör av sig för att bli registrerade. Länsveterinären är den som ska se till att reglerna efterföljs,
och kontrollerna har nu skärpts. Birgitta Larsson är biträdande länsveterinär.

- Ja vi har skärpt kontrollerna. Vi har varit ute och besökt två besättningar och pratat med ägarna hur dom skall hantera situationen. Vi tänker också besöka fler besättningar.

- Hur allvarlig är situationen?

- Den är allvarlig. Men det är ingen panik det tycker jag inte.

De som framförallt drabbas av dom hårdare reglerna och kontrollerna är uppfödare som Kjell Sjelin som har frigående kravmärkta höns som nu måste hållas inomhus. Eva-Lena Rådberg avdelningschef från föreningen KRAV i Uppsala tycker inte att det påverkar kravmärkning.

- Om det här förbudet att hålla höns utomhus förlängs över sommaren då får vi helt enkelt göra ett undantag från Kravs regler.
reportrar
alexander.gagliano@sr.se  
robert.peszkowski@sr.se