750 nya studentlägenheter i Uppsala

Kommunstyrelsen i Uppsala sa i går ja till byggandet av 750 studentlägenheter i kvarteret Observatoriet vid Ekonomikum i Uppsala.

Bygget kan komma igång redan i slutet av året. Centerpartiet ville ha en så kallad återremiss av ärendet eftersom de anser att bostäderna ska placeras längre ifrån den hårt trafikerade luthagsesplanaden.