Vårdavdelningar för äldre sommarstänger

Geriatrikavdelningarna i både Tierp och Östhammar som vårdar gamla och svårt sjuka, kommer att hålla helt stängt i fyra veckor vardera under sommaren.

Personalen på avdelningen i Tierp är mycket upprörda eftersom de inte fått vara med i beslutsprocessen, säger undersköterskan och fackombudet Liselotte Lövgren:

- Det är lite chockartat, för vi visste inget i förväg.

På geriatrikavdelningen i Tierp där Liselotte Lövgren jobbar vårdas äldre efter till exempel stroke eller bruten lårbenshals, men där finns också platser för svårt sjuka patienter som drabbats av cancer eller andra allvarliga sjukdomar och som kan få vad man kallar vård i livets slutskede.

Att avdelningarna i Tierp och Östhammar håller sommarstängt innebär att patienterna måste vårdas på annat håll under de fyra veckorna.

Exakt hur det ska fungera har inte personalen fått veta än, men Liselotte Lövgren menar att om patienter ska behöva åka så långt som till Akademiska sjukhuset i Uppsala istället så blir det många och långa transporter vilket är påfrestande om man är gammal och sjuk:

- Det blir ju inget bättre för patienterna att åka. Det är ju därför vi har akutplatser här, för att minska transporterna. För de svårast sjuka försvinner tryggheten att komma till en plats nära hemmet.