Forskarutbildning missar målet

Forskarutbildningen vid universiteten har som mål att få fler forskare till näringslivet. Men det målet uppnås inte, visar en rapport från Högskoleverket. Nästan 70 procent av alla forskarutbildade arbetar inom den offentliga sektorn. De flesta jobbar som lärare på universitet eller högskolor.