Miljoner till studentstipendier

Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet får sammanlagt 2,6 miljoner kronor till 92 stipendier som ska ge studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer på plats.

Beslutet har tagits av den statliga myndigheten Internationella programkontoret, och stipendiatverksamheten genomförs inom ett SIDA-finansierat program som kallas MSF. Studenter kan till exempel få resestipendier för studier i ett utvecklingsland som underlag för en c- eller d-uppsats.