Omfattande fusk med medlemsregister

Det pågår ett utbrett bidragsfusk bland Uppsalas föreningar. Det visar en genomgång som kommunen gjort av 49 olika föreningar.

Minst 39 av föreningarna hade angett för höga medlemssiffror för att få extra bidrag. Det är första gången en sådan här omfattande utredning görs. Kommunen beslutade att göra utredningen efter att stickprovskontroller gjorda i höstas visat att nästan alla föreningar redovisat felaktiga uppgifter.