Socialbidragschef tar inte åt sig

Det är alldeles för tidigt att komma med kritik mot Uppsalas nya socialbidragsexpedition. Det säger Lennart Andersson, som är verksamhetschef för socialbidragen i Uppsala.

I går berättade vi i Upplandsnytt om att socialbidragstagare med missbruksproblem har haft svårt att få tag i handläggare. Av de som går till värmestugan Grottan för hemlösa har en del fått ringa i fem dagar för att få tag i sina handläggare. Många har också fått en helt ny handläggare.

I och med omorganisationen har administrativ personal tagit över ansvaret för socialbidragsutbetalningarna. Medan socialsekreterarna ska jobba mer långsiktigt med männsikor som till exempel har missbruksproblem eller har svårt att klara ett vanlligt jobb. Lennart Andersson säger att människor med den här typen av problem just därför kommer att få bättre hjälp än förut. Men det gäller att förstå hur det nya systemet fungerar.

- Trycket är stort inledningsvis på den här verksamheten. I det läget är det självklart svårt att hitta rätt hela tiden.

Margareta Olsson, föreståndare på värmestugan Grottan, tycker däremot att kommunen borde lyssna mer på de hemlösas behov av att snabbt få hjälp.

- Jag känner att även socialförvaltningen måste ju gå in och respektera gatans folk. De är ju också människor precis som du och jag.