KRIS startar ungdomsförbund

Föreningen Kriminellas revansch i samhället, KRIS, startar nu en ungdomsavdelning.

Föreningen, som skall heta ”Unga kris”, organiseras och startas av KRIS i Uppsala, Norrköping och Stockholm.

Föreningen är tänkt att bli en samlingplats för ungdomar som suttit på behandlingshem eller liknande, med syfte att hindra dem från att hamna i kriminalitet och missbruk.