Uppländska militärer till Värnpliktsrådet

Vid Värnpliktskongressen i Södertälje igår valdes ett nytt Värnpliktsråd som ska företräda landets värnpliktiga. I rådet ingår Ylva Forsberg och Erik Wottrich från Upplands regemente S1 i Enköping och Tobias Lindeberg från Luftstridsskolan i Uppsala.