Arbetslösheten bland nydisputerade ska minskas

Uppsala studentkårs doktorandnämnd har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den utbredda arbetslösheten bland nydisputerade forskare i Sverige.

I förslaget, som skickats till regeringen och riksdagens utbildningsutskott, föreslås bland annat att samtliga vakanta tjänster inom offentliga sektorn offentliggörs. Dessutom ska det ska bli en en tydligare koppling mellan forskarutbildningen och kraven på arbetsmarknaden.