H5-virus bekräftat hos de döda fåglarna

Idag blev det klart att åtta av de totalt trettioen döda fåglar som hittats i Oskarshamnstrakten var smittade med fågelvirus.
Nu på eftermiddagen blev det också bekräftat att fåglarna var smittade med en form av H5-viruset.

Testerna har utförts under dagen Statens Veterinär Medicinska Anstalt i Uppsala. Lennart Melin biträdande statveterinär på SVA berättar hur testerna går till.

- Omkring 20 - 30% av alla fåglar bär på någon form av fågelvirus. Och de hade dom här åtta fåglarna. Vad vi nu måste göra är att ta reda på vilken typ av virus det är, om det är H5 eller inte. Sen ska man komma ihåg att det finns en mängd olika H5 varianter, både farliga och ofarliga.

Besked kom från SVA senare under dagen att viruset som fåglarna bar på faktiskt var av H5-typ. Nu väntas besked om det är den farliga aggresiva formen av H5-typ. Det beskedet kommer troligen i början av nästa veck.

SVA har idag också vid tvåtiden startat en informationstjänst via telefon tillsammans med sju andra verk bland annat Krisberedskapmyndigheten och Jordbruksverket. Den som har frågor om fågelinfluensan kan ringa 020-20 20 00.

reporter
helena.sannemalm@sr.se