Fler äldreboenden i Uppsala

Uppsala kommun kan komma att få 50 nya vårdboendeplatser för äldre.

Det är tjänstemännen på äldrekontoret som föreslagit att lägenheter på äldreboendena Björnen, Galaxen och Örnen, som idag används som korttidsboenden. ska användas för längre boenden.

Bakgrunden till förslaget är att allt fler äldre beviljas plats på såna här boenden. Äldrenämnden tar ställning till förslaget om två veckor.