Flykting har väntat i två år

En flykting från Eritrea har inte fått sitt ärende behandlat av Migrationsverket, trots att han kom till Sverige för snart två år sedan.

En jurist i Uppsala kräver att justitieombudsmannen, JO, utfärdar ett vite på 10 000 kronor för att få Migrationsverket att börja arbeta med fallet. Juristen skriver i sin anmälan att inget hänt i ärendet sedan de inledande förhören i maj 2004. Verket skyller fördröjningen på handläggarbrist.