Felaktig skattehöjning betalas inte tillbaka

Sedan det konstaterats att skattehöjningen i Uppsala kommun 2004 beslutades på ett felaktigt sätt, har ett Uppsala-par krävt återbetalning av skatt, men de får med största sannolikhet inga pengar tillbaka.

När skattehöjningen i Uppsala kommun beslutades 2004 begicks ett formellt fel. Kommunen var inte tydlig nog i kallelsen till fullmäktigesammanträdet, där det inte framgick att fullmäktige skulle diskutera en skattehöjning.

Både läns- och kammarätten har slagit fast att skattehöjningen därför var felaktig, och med största sannolikhet kommer kommunstyrelsen inte att överklaga kammarrättens beslut när det i dagarna vinner laga kraft. Istället kommer man antagligen att kalla till ett nytt möte och på ett korrekt sätt ta samma beslut igen, som då kommer att gälla retroaktivt.

Det är den 15:e paragrafen i kommunallagens 10:e kapitel som säger att en sådan rättelse omöjliggör för kommunens invånare att få några pengar tillbaka, säger Uppsalas stadsjurist Mats Sandmark till Upplandsnytt.