Test av VMA-signal nytt ljud i Skyttorp

I eftermiddag klockan tre är det åter dags för test av varningsignalerna för så kallat viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För första gången kommer ”hesa Fredrik” nu också att ljuda över Skyttorp, där man nyligen satt upp en tyfon.

Hittills har sådana VMA-anläggningar funnits framför allt i större städer, men räddningstjänsten i Uppsala planerar för uppsättning av tyfoner i flera tätorter längs med järnvägen. Detta för att höja beredskapen för eventuella järnvägsolyckor med till exempel farligt gods.