Många studenter utan studiemedel

Sedan en regelskärpning för några år sedan är det nästan omöjligt för studenter att få studiemedel i mer än 12 terminer, och det börjar nu märkas nu bland studenter på långa utbildningar.
En undersökning som P3-programmet Front gjort på läkar- och veterinärprogrammen i Uppsala visar att ungefär en tredjedel av studenterna genomför delar av utbildningen utan att få studiemedel.

- Man hinner inte äta för man måste stressa för att hinna både jobba och plugga. Jag överlever tack vare min sambo, men flera i klassen måste klara sig själva, jag förstår inte hur de gör.
Så säger Ylva Brisman som går sista året på veterinärprogrammet vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala, utan att få studiemedel.

Innan de nya reglerna infördes 2001 kunde man få dispens efter tolv terminer och därmed få studiemedel någon extra termin för att kunna slutföra en lång utbildning. Men numera krävs synnerliga skäl. Av de som 485 personer som under 2005 överklagade till överklagandenämnden för studiestöd fick bara 9 personer bifall.

- Jag frågade CSN vad som krävdes. De sa att jag måste ha råkat ut för en bilolycka och sitta i rullstol. Jag har ingen rullstol, därför får jag inga pengar.

Det finns inga exakta siffror över hur många studenter som pluggar utan studiemedel, men Front har varit kontakt med kårordföranden och studievägledare vid Sveriges samtliga universitet och alla bekräftar bilden att fler och fler studenter på långa program slutför utbildningen utan studielån.

Stickprov på veterinärutbildning och läkarprogram visar att i samtliga klasser är det ungefär en tredjedel som inte har något studiemedel mot slutet av utbildningen.

Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande, har inga planer på att ändra reglerna. Hon tror att enskilda studenter inte kommer att ha råd att betala tillbaka sina studielån om man får dispens.