Säkerhetsbrister i nytt journalsystem

Det finns stora säkerhetsrisker i det nya elektroniska journalsystemet Cosmic som Uppsala läns landsting använder sig av. Riskerna är så stora att systemet nu har anmälts enligt Lex Maria.

Bland annat har det hänt att olika patienters journaler har förväxlats och provvärden och andra fakta har kommit in i fel journal, skriver Upsala Nya Tidning.