Deltagare i brottsförebyggande projekt inför rätta för grova brott

Alla de sex ungdomar som nyligen stod inför rätta för rån och kidnappning i en villa i Sunnersta i Uppsala i januari, har deltagit i det brottsförebyggande projektet Första steget. Projektet bekostas av bland andra Brottsförebyggande rådet och Uppsala kommun.

Första steget finns sen ett år tillbaka i Uppsala och är till för att pojkar som befinner sig i riskzonen för att bli kriminella ska förmås att välja en annan väg. Projektet har sin verksamhet i Gottsunda, Gränby och Sävja.

Samtliga de sex ungdomar som stått inför rätta för grovt rån och olaga frihetsberövande av två andra ungdomar i en villa i Sunnersta tidigare i år har varit med i verksamheten i Gottsunda. Fem av dem var tidigare med i projektet, och den sjätte var med i Första steget även vid den tid då brotten i Sunnersta begicks:

- Det är en besvikelse för oss. Om det stämmer att han varit med så är det känslomässigt ett misslyckande, säger Raed Alshammari som är ledare för verksamheten i Gottsunda.

Också två vittnen som framträdde i Sunnerstarättegången för att ge alibi för en av dom åtalade, är med i Första steget. Åklagaren har beslutat att åtalsanmäla en av dem för mened för att medvetet ha ljugit i rätten. Det andra vittnet, en 23-åring, har ställning som ungdomsledare i Första steget. Ungdomsledaren menade i rätten att den åtalade måste vara oskyldig, detta eftersom det var någon som hade kastat snöboll på ungdomsledaren vid just den tidpunkt då brotten begicks, och även om han inte såg vem det var som kastat snöbollen så drog han slutsatsen att det måste vara den åtalade eftersom han brukar göra så.

Åklagaren hävdade i rätten att vittnesmålet var oseriöst och att rätten helt kunde bortse från det.

- Jag tror på min ungdomsledare, säger Raed Alshammari. Jag tror inte att han skulle ljuga i rätten. 

Första steget får pengar av bl a Brottsförebyggande rådet och Uppsala kommun för sin verksamhet och bedrivs i regi av idrottsföreningen Unik Fotboll. Där säger ordföranden Curt Ljungberg att han inte känner till ungdomsledarens framträdande i rätten. Han menar att kopplingen till Sunnerstahändelsen som helhet inte ska vara nåt som fläckar ner verksamheten:

- Att en av dem är med i projektet är väl egentligen inte så konstigt. Av de sex så är fem av fri vilja eller av ledarna bortkopplade från Första steget, och det pekar ju på att Första steget gör det som det ska - sovrar fram de ungdomar som är beredda att ändra på sitt leverne.


Kontakta reportern:
marten.nilsosn@sr.se