Slut på pengar till värmekonvertering

Regeringen funderar på att ge mer pengar i energistöd till dem som vill gå över från direktverkande elvärme eller oljepannor till förnybara energikällor. Bidraget har hittills varit så populärt att pengarna för 2006 inte räcker till alla.

I Uppsala län har länsstyrelsen idag beviljat sammanlagt drygt 90 ärenden. De flesta för byte av oljepannor. De pengar som finns kvar kommer inte att räcka till alla som står på kö så har länsstyrelsen ansökt om mer pengar.