Anabola steroider dödligare än heroin

Anabola steroider är dödligare än heroin. Det visar en ny studie där 52 avlidna steroidmissbrukare undersökts.

Steroidmissbrukarna dog när de var i genomsnitt 24 år. Det är åtminstone tio år tidigare än för en grupp om 63 döda heroin- och amfetaminmissbrukare, som studerades i jämförande syfte. En annan studie visar att steroidmissbrukare också i högre grad söker vård för sitt missbruk, för psykiatrisk sjukdom eller för hjärtbesvär, än missbrukare av andra preparat.