Sjukresor som förbryllar

När patienter som åker sjukresor ska samåka innan de kommer fram kan resorna bli både långa och förbryllande. Det finns patienter som får sitta och vänta i flera timmar på att bli hämtade - andra blir inte avsläppta.

När rullstolsburna Anna-Karin Skoglund i Uppsala skulle till sjukgymnastiken åkte taxin förbi huset där hon skulle kliva av, eftersom en annan patient skulle hämtas i en annan stadsdel.

Anna-Karin Skoglund har en neurologisk sjukdom som gör att hon behöver sjukgymnastik varje vecka för att inte bli sämre. Hon har varje gång betalat 120 kronor för att resa fram och tillbaka och kommit upp i beloppet för ett högkostnadskort.

Men några fria resor har hon inte fått, eftersom det inte räcker med alla taxikvitton hon sparat. Hon krävs också på intyg på alla besöken hos sjukgymnasten, och det har hon inte fått. 

Senare i vår kommer landstinget att granska hur sjukresorna fungerat under året.

- Vår känsla är att sjukresorna fungerar, säger Kerstin Petrén som kommer att hålla i utredningen.

Men att det inte kommit in så många klagomål till Landstinget betyder inte att sjukresorna fungerar bra, säger Tomas Österberg, som är handikapp-ombudsman i Uppsala län.

- Här talar vi om sjuka människor som har det svårt i sin livssituation. Man är svag, och så ska man plötsligt börja klaga och ha problem med sitt resande, och då är det många som inte vet hur man ska klaga.

Kontakta reportern:
anncharlotte.carlsson@sr.se