Politiker kritiska mot landstingets sjukresor

Nu reagerar politikerna på att landstingets sjukresor fungerar för dåligt, något som Radio Uppland rapporterat om under den senaste tiden.

- Jag tror att man måste fundera över varför reglerna finns till och inte bara följa reglerna till bokstaven, utan se lite grann till det sunda förnuftet, säger folkpartiets landstingsråd Mats Sjöborg, som tycker att det är orimligt att sjukresorna fungerar som de gör idag.

Upplandsnytt har tidigare bland annat berättat om patienter i Almunge som fått sitta två till tre timmar utan att någon bil hämtat dem på folktandvården, och resor som ibland tar mycket längre tid än reglerna tillåter. Kristdemokraternas landstingsråd Anna-Karin Klomp tycker att det här är oacceptabelt.

- Att vi dessutom inte vet hur långt patienten får åka och hur vanliga sådana här problem är gör det ännu mer oacceptabelt, säger hon.

Anna-Karin Klomp menar ocskå att kravet att alla patienter ska samåka måste granskas noggrannare och att landstinget behöver skaffa sig kontroll över om reglerna följs. Hon är tveksam till om det verkligen är ekonomiskt att samåka på korta sträckor, som sker idag.

- Det är ingen som har undersökt det. Det är en fråga som jag absolut tycker att vi ska titta på, säger hon.

Kontakta reportern:
anncharlotte.carlsson@sr.se