Nya fall av fågelinfluensa

Ytterligare fall med fåglar som bar på den aggresiva formen av fågelinfluensavirus har nu konstaterats i Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala har hittills fått in cirka 130 döda fåglar för analys avseende fågelinfluensa.
Så sent som i morse konstaterades förekomst av den aggresiva typen av fågelinfluensavirus i fåglar som hittats i Oxelösund och i Karlskrona, där man nu vidtagit skyddsåtgärder.

Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala har under den gångna natten analyserat prover från döda fåglar från Karlskrona och Oxelösund. I Oxelösund var det tre viggar och i Karlskrona en bergand, som alltså bar på det aggresiva fågelinfluensaviruset. Myndigheterna vidtar nu skyddsåtgärder i de berörda områdena.

Enligt informationschefen Olov Andersson räknar SVA med en kulmen på smittan inom en fjortondagarsperiod, när flyttfågelsträcken kommer upp från sydväst.