Amnestymanifestation mot vapenhandel

I dag, på den internationella kvinnodagen, uppmärksammar en grupp från Amnesty på gågatan i Uppsala hur våld och vapenhandel drabbar kvinnor.

Aktionen kombinerar två av Amnestys kampanjer, där den ena handlar om mäns våld mot kvinnor, och den andra om handel med lätta vapen i världen.

- Många kvinnor drabbas främst av det om deras make, pojkvän eller man har ett vapen. Då ökar risken femfaldigt för att de ska mördas av sin partner, säger Cinna Gärdenfors från Amnesty.

Under eftermiddagen kommer hon och de andra i gruppen att dela ut information om kampanjerna på gågatan.