Ingen hörseltest på nyfödda

Hörseltest på nyfödda är en självklarhet i nästan hela Sverige, men inte i Uppsala. Anna Matsson som är mamma till hörselskadade Alexander är kritisk till att man ännu inte infört sådana hörseltest inom Uppsalas landsting.

- Naturligtvis tycker jag att det är förfärligt. Min son hade kanske kunnat vara mer hörande. Med tanke på att Uppsala är ett av världens bästa sjukhus, så tycker jag nästa att det är skamligt.

Anna Mattson är mamma till 7-åriga Alexander, som är helt döv på höger öra, och det dröjde flera år innan man förstod att Alexander verkligen var hörselskadad, ett handikapp man idag kan upptäcka vid födseln genom så kallad hörselscreening. Hörselscreening har under de senaste åren blivit standard på de flesta landstingssjukhus, men fortfarande har inte Uppsala, Västernorrland, Västra Götaland och Gotland infört sådana här kontroller.

I Uppsala har man provat hörseltest på nyfödda och nu väntar landstinget på att utredningen i frågan ska bli klar. Johan Edstav är miljöpartist och vice ordförande i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd:

- Vi bygger våra beslut på en ordentlig grund. Vi tar inte beslut på känslomässiga reaktioner.

Finns det något i nuläget som säger att ni inte ska införa detta?

- Det vet jag inte, eftersom jag inte läst rapporten.