Ingen ombyggnad av riksväg 70

Den planerade ombyggnaden av riksväg 70 nordväst om Fjärdhundra blir inte av.

Vägverket har nu beslutat att inte gå vidare med de olika förslag på nya dragningar som diskuterats, eftersom det saknas pengar, skriver Enköpings-Posten. I Fjärdhundraområdet är besvikelsen stor efter Vägverkets besked. Förhoppningen nu är att det ändå ska kunna göras en del trafiksäkerhetsförbättringar på den befintliga vägsträckningen.