Få kvinnor blir brandmän

Inom brandmannayrket är kvinnor fortfarande extremt underrepresenterade. Men sedan Räddningsverket för tre år sedan startade en ny tvåårig utbildning i skydd mot olyckor, som bland annat riktar sig till de som vill bli brandmän, märks ett ökat intresse från kvinnors sida.

Petronella Ringgren och Erika Imesson, som går på Räddningsverkets skola i Rosersberg, tror inte att det någonsin kommer att bli helt jämn könsfördelning inom brandförsvaret:

- Aldrig, det är ett fysiskt jobb.

I korridorerna på Räddningsverkets skola i Rosersberg sitter foton på klasser som tidigare gått utbildningar där. Kvinnor är sällsynta på fotografierna. Men sedan den nya tvååriga utbildningen Skydd mot olyckor startade 2003 har det blivit betydligt vanligare med kvinnliga elever på skolan.

Tidigare rekryterades brandmän direkt ute i kommunerna och skickades sedan på kurs hos Räddningsverket. Nu söker eleverna in på betyg, men är inte garanterade en anställning utan måste sedan uppfylla de rekryteringstester som räddningstjänsten genomför ute i kommunerna.

En uttalad målsättning med den nya utbildningen är att locka flera kvinnor, något som tycks ha lyckats. Första året var sju procent av de sökande kvinnor. 2005 var siffran uppe i cirka 10 procent.