Klartecken för samtliga ärkebiskopskandidater

Alla fem kandidaterna till ny ärkebiskop har blivit godkända av Svenska kyrkans ansvarsnämnd idag I granskningen som görs kontrollerar ansvarsnämnden om personen är döpt, konfirmerad och medlem i Svenska kyrkan och om de är beredda att arbeta tillsammans med både män och kvinnor inom kyrkan.

Ansvarsnämnden granskar däremot inte kandidaternas inställning till homosexuella.

Två av kandidaterna till ärkebiskop kommer från Uppsala Anna-Karin Hammar och Ragnar Persenius