Färre öppet arbetslösa i länet

Allt färre är öppet arbetslösa i Uppsala län, det visar länsarbetsnämndens senaste arbetslöshetsstatistik. Räknar man därmot  med sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska program är arbetslösheten  oförändrad

I februari var 4,7 procent av länsborna öppet arbetslösa, det kan jämföras med februari i fjol då 5 procent var arbetslösa.

Men om man slår i hop antalet arbetslösa med dom som deltar i arbetsmarknadspolitiska program så blir bilden en annan. Då visar det sig att 6,8 procent saknar ett riktigt arbete - precis lika många som för ett år sedan.