Vildsvinen ska kartläggas

Regeringen vill få kontroll på vildsvinsstammen i Sverige, som Upplandsnytt tidigare berättat har stammen ökat kraftigt på senare år.

I och med ökningen har det också har blivit allt vanligare med trafikolyckor med vildsvin, i Uppland är det framförallt i de södra delarna.

I veckan ger regeringen Naturvårdverket i uppdrag att se över hur många djur det finns och hur de ska få jagas.