Oklar information till Libanonsvenskar

Redan i söndags började hemvändande svenskar anlända från Libanon till Arlanda och Bromma. Men ännu igår var det oklart hur många svenskar som faktiskt kommit hem och vem som ansvarade för vad.

018 - 727 29 99 är kontaktnumret för den som drabbas direkt eller indirekt av oroligheterna i Libanon.

Enligt Länsstyrelsen var igår allt redan igång för att stödja hemvändande svenskar, dock saknades en uppfattning om hur många som skulle kunna tänkas behöva hjälp i Uppland. Den informationen skulle kommunerna få av Utrikesdepartementet, UD. Men UD hänvisade till rikspolisstyrelsen som i sin tur hänvisade tillbaka till UD.

Länsstyrelsen gick igår ut med ett kontaktnummer dit den som drabbas direkt eller indirekt av oroligheterna i Libanon kunde höra av sig. Det numret gick till kommunens växel där man inte alls visste var man skulle koppla den som ringde. En förklaring till förvirringen är det stora antalet semestrar, av länsstyrelsens 11 man starka beredskapsenhet är alla 11 på semester.

Idag klockan 10 träffas berörda myndigheter i stadshuset i Uppsala för att samordna sina insatser. Vid mötet kommer ett journummer att upprättas dit man kan vända sig med frågor.