Mottagningen av Libanonsvenskar

Igår var det fortfarande oklart hur många svenskar som kommit hem från Libanon och i vilken utsträckning de skulle behöva hjälp. Både på central och regional nivå var förvirringen stor - som Radio Uppland kunde rapportera om imorse. Men idag hölls ett möte på stadshuset klockan 10 för att samordna insatserna i länet.

- Vi samordnar resurserna via socialjouren i Uppsala, så det är det telefonnumret vi kommer gå ut med på våra hemsidor. Säger Eva Sterte, ställföreträdande stadsdirektör i Uppsala och sammankallande till mötet.

Vid mötet kom man överens om hur kommunerna skulle möta det eventuella behovet av hjälp till hemvändande svenskar. Det blir som så att socialjouren i Uppsala blir ansvariga för stödet i hela länet, undantaget Enköping och Håbo. För att klara av det här kommer socialjouren i Uppsala ha en höjd beredskap och 5 personer kommer att turas om att hålla jouren öppen dygnet runt.

Men kommunens stora krisorganisation - den såkallade POSOM organisationen kommer inte att aktiveras, inte ens om läget skulle förvärras.

- Den organisationen kallas in när det handlar om riktigt stora katastrofer och vi har inte bedömt att POSOM behöver aktiveras i det här läget. Det vi planerar för det är i så fall en typ av rådgivningscentrum som vi hade efter tsunamin, dit man ska kunna vända sig med frågor och hänvisas rätt. säger Eva Sterte.