300 skolkare får betala igen studiemedel

Gymnasieelever i Uppsala län som blivit av med studiebidraget på grund av skolk har ökat med mer än det dubbla sedan förra läsåret. Det visar en ny sammanställning från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Magnus Forss som är presschef på CSN ser ändå glatt på resultatet. I Uppsala län är det nästan 300 gymnasieelver som under det gångna läsåret på grund av skolk blivit skyldiga att betala tillbaka av studiebidraget till CSN. Det kan jämföras med förra läsåret där antalet återbetalningsskyldiga elever var hälften så stort. Gymnasieelever har rätt till studiehjälp tio månader om året och stödet är 1 050 kronor i månaden. För att bli av med bidraget krävs en olovlig frånvaro på över en femtedel av skoltiden.

Men trots den stora ökningen av elever som rapporterats som skolkare i Uppsala län så ligger ändå länet något lägre än rikssnittet när det gäller antalet skolkande elever. I Uppsala län rapporterades 2,3 procent av gymnasieelverna som skolkare och i hela Sverige var motsvarande siffra 2,7 procent. Men Magnus Forss på CSN är inte riktigt nöjd med resultatet eftersom han inte att alla skolkande elever rapporteras.

Kontakta reportern
sabina.kuutti@sr.se