Elever nära att missa studier efter betygsmiss

Flera elever på Westerlundska gymnasiet i Enköping har nekats plats på Uppsala universitet. Anledningen till det är att Westerlundska har varit för sena med att rapportera in elevernas slutbetyg.

Skolledningen säger att dom har fått tillåtelse att lämna in betygen senare från verket för högskoleservice, VHS. Samtidigt säger VHS att de aldrig ger såna tillstånd. 

När Karin Navander skickade in sin ansökan till universitetet i våras hade hon fått höra från Westerlundskas studievägledare att hon inte behövde skicka med sina betyg eftersom skolan rapporterar in betygen till den allmänna betygsdatabasen. Trots det fick Karin Navander i förra veckan hem ett brev från universitetet som berättade att hon var struken från alla kurser för att hon inte skickat in sina betyg. 

Karin Navander var inte var ensam. Flera elever har hört av sig till Uppsala universitet med samma problem. För tydligen rapporterade Westerlundska gymnasiet in sina betyg den sextonde juni. En dag för sent. Och enligt Per- Arne Andersson, utbildningschef i Enköpings kommun, beror det här på att skolan redan i februari fick klartecken för att lämna in senare. Om det här stämmer ska alltså en handläggare på VHS ha gett Westerlundska dispens. Men saken är bara den att en sån dispens inte är möjlig enligt VHS regler. Det här säger Martin Krebser, tillförordnad chef på antagningsenheten. Men nej, säger Westerlundska, det var inte vår skyldighet att informera eleverna eftersom vi hade fått dispens. Universitetet rett upp i röran, och låtit eleverna skicka in sina betyg i efterhand. Men Karin Navander säger att nästa gång hon söker kommer hon ha svårt att lita på någon.