Stort hjälpbehov hos hemvändarna från Libanon

I dagsläget har över 200 uppsalabor kommit hem från områdena kring det drabbade Libanon, och socialjourens kristelefon har fått ta emot sjuttiotal samtal.

Enligt socialtjänsten finns det ett stort behov av stöd och samtal bland hemvändarna, och ett tiotal familjer har fått hembesök av socialjouren efter att människor i närheten uttryckt oro för familjerna.