Regeringen vill skjuta av växande vildsvinsstam

Vildsvinsstammen växer i Sverige och nu vill regeringen hejda ökningen. I Uppland finns vildsvin framförallt i de södra och östra delarna där djuren ställer till problem för jordbruket. 

- Vi har en generös jakt i dag men vi vill att den blir effektivare, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Vildsvin finns både i södra och östra delarna av Uppland och stammen på cirka 2 000 grisar håller på att sprida sig över hela länet. Alf Lettesjö som är jaktvårdskonsulent menar att det är lantbrukarna som har mest problem med vildsvinen.

- Vildsvinen bökar upp vallar på fälten på våren, sen så här års, när stråsäden mognar, så smaskar de gärna i sig både havre och vete. säger han.

Alf Lettesjö håller inte med jordbruksministern om att problemet skulle vara akut. Han säger att det i dag finns kunskap om hur man tacklar de problem som vildsvinen orsakar.

Vildsvinsstammen uppskattas idag till cirka 50 000- 80 000 djur i Sverige. Och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist anser att den växande stammen är ett problem för både bönderna och trafiken. Därför ger hon nu Naturvårdsverket i uppdrag att tills i december 2007 hitta lösningar på hur vildsvinsstammen i framtiden ska kunna hållas nere.

- Det kan vara att vi hittar nya metoder för att jaga effektivare eller att utbilda jägare så att det blir mer attraktivt att jaga vildsvinen. Det kan också vara förebyggande åtgärder i trafiken så att djuren inte springer ut på vägarna. säger hon.