Friskola i Norrtälje kritiseras

Norrtälje Fria Skola kritiseras av Skolverket efter att ha struntat i att kontakta fadern till en elev innan eleven antogs vid skolan. Elvens föräldrar låg i vårdnadstvist vid tillfället när eleven antogs i skolan. Något som skolan inte hade tagit reda på. Därför nöjde de

Skolan nöjde sig med att ha kontaktat modern å kritiseras nu av Skolverket för sin miss.

Att föräldrarna låg i vårdnadstvist har inte skolan tagit reda på. De nöjde sig därför med att kontakta modern. För den missen kritiseras nu skolan av Skolverket som vill se en rapport om händelsen.