Krav på treterminssystem

Många studenter får inte sommarjobb och har inga andra möjligheter att försörja sig än att läsa kurser på sommaren. Men de flesta sommarkurser går inte att räkna in i en examen. Därför kräver nu socialdemokratiska studentförbundet Laboremus ett system med tre terminer.

Krävet riktas mot regeringen som man vill ska sätta press på de svenska universiteten att införa ett treterminssystem. Marika Lindgren Åsbrink är orförande i Laboremus.

- Vi vill ha ett treterminssystem för att många studenter av olika anledningar går sysslolösa under sommaren. Ett treterminssystem skulle innebära att studenter inte skulle behöva jaga sommarjobb och dessutom skulle studierna bli avklarade snabbare och man skulle komma ut i arbetslivet snabbare.