Demenssjukvården kartläggs

Länsstyrelsen i Uppsala ska kartlägga hur kommunerna i länet klarar av demenssjukvården. Frågan är hur kommunerna klarar av den växande gruppen av dementa.

Det finns 140 000 demenssjuka i landet och varje år insjuknar ungefär 24 000 personer, skriver Enköpings- Posten i dag. Enkäter har skickats till länets samtliga kommuner och svaren väntas komma in efter sommaren. Kartläggningen beräknas vara färdig vid årsskiftet.